Didactisch materiaal

Voor de opleidingen maakt FCBO gebruik van hoogwaardig en hoogtechnologisch didactisch materiaal.

  • Voor de theoretische opleidingen wordt gebruik gemaakt van internetmodules. Deze ondersteunen de lesgever en maken het voor de cursisten aangenamer om de opleiding mee te volgen. Bovendien zorgen deze internetmodules voor een grote flexibiliteit. Overal waar een internetverbinding en een projector ter beschikking zijn, kunnen de theoretische opleidingen gegeven worden.
  • De hoogwaardige bussimulator van FCBO maakt het mogelijk om verkeerssituaties te simuleren (cfr defensief rijden, glad wegdek, berglandschap) en objectieve metingen uit te voeren (economisch rijden), hetgeen toelaat om de cursisten op een objectieve wijze te evalueren en bij te sturen. Bij alle opleidingen op de bussimulator wordt voorzien dat elke cursist 4 verschillende ritten rijdt, waarna hij door de instructeur wordt geëvalueerd. De andere cursisten krijgen in afwachting van hun rit het theoretische gedeelte van de opleiding door een tweede instructeur.
  • Verder beschikt FCBO ook over simulatoren van de digitale tachograaf, hetgeen de cursisten de kans geeft om de theoretische kennis over de digitale tachograaf in de praktijk te testen.
  • Door de partnerschappen met enkele rijcircuits in België, kan FCBO opleidingen organiseren op goed uitgeruste pistes, voorzien van verschillende soorten wegdek, hellingen, enz.. Belangrijk hierbij is dat de werkgever die deze opleiding bestelt, wel moet voorzien in eigen voertuigen om de oefeningen op het rijcircuit uit te voeren.
    Hetzelfde geldt voor de opleiding ‘defensief rijden op de openbare weg’. Er moet minimaal in 1 voertuig per 3 cursisten voorzien worden.

Fr | Nl