KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille, opvolger van de ondernemerschapsportefeuille (BEA), is een interactieve toepassing waarlangs KMO’s vanaf 01/01/09 jaarlijks subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning en verbetering van hun huidige of toekomstige bedrijfsvoering.

FCBO is binnen deze steunmaatregel erkend als dienstverlener voor de peiler “opleiding”. De bedrijven uit de sector die beroep doen op FCBO voor hun opleidingen kunnen via deze portefeuille een tussenkomst van 50 % van de Vlaamse Overheid verkrijgen.

Hieronder de belangrijkste krachtlijnen van de KMO-portefeuille:

  • subsidies worden per kalenderjaar toegekend (voorheen tweejaarlijks);
  • het steunplafond voor de peiler opleiding bedraagt (voorlopig) € 2.500 per jaar en per onderneming;
  • het steunpercentage werd verhoogd naar 50 % (35 % voorheen);
  • wettelijk verplichte opleidingen worden niet langer uitgesloten. Dit betekent concreet dat u voor de opleidingen in het kader van de nieuwe wetgeving betreffende de vakbekwaamheid voortaan beroep kan doen op subsidiëring via de KMO-portefeuille.


Welke gegevens van de dienstverlener (FCBO) heeft u nodig bij een subsidieaanvraag?

  1. Erkenningsnummer: DV.O105566
  2. NACE-code (sector): 4931001 - 4931011 - 4931012 - 4939001 (zelf te bepalen)

Vragen en/of opmerkingen?

Fr | Nl