Chauffeursfiches

Zoals reeds eerder gemeld wordt het bewijs van vakbekwaamheid pas verlengd wanneer de arbeider op de dag dat zijn bewijs van vakbekwaamheid vervalt, kan aantonen dat hij in de 5 voorafgaande jaren 35 uren opleiding gevolgd heeft.

Om het voor u als werkgever perfect overzichtelijk te houden biedt FCBO u in bijlage een eenvoudig opvolgingssysteem aan.

Door middel van de opvolgingsfiches hierna kan u per arbeider bijhouden welke opleidingen reeds verstrekt werden en hoeveel bijhorende kredietpunten dit reeds opleverde.

Dit hulpmiddel is totaal vrijblijvend en het staat u natuurlijk vrij om andere systemen te hanteren die u een perfect opleidingsoverzicht bieden voor de arbeiders van uw onderneming.

Ook FCBO voorziet in een opvolgingssysteem voor de opleidingen die uw werknemers via FCBO gevolgd hebben. De gevolgde opleidingen en de hiermee gepaard gaande kredietpunten worden eveneens door FCBO aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer overgemaakt.

Chauffeursfiches

Fr | Nl