Welkom en voorstelling FCBO

FORMATION CAR EN BUS OPLEIDING is het belangrijkste opleidingsinstituut voor autobus- en autocarchauffeurs in België. Het is opgericht onder de koepel van het Sociaal Fonds voor de Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten. De werkgeversorganisatie (FBAA) en de werknemersorganisaties (ACV en ABVV) bepalen paritair het beleid.

De belangrijkste doelstelling is het bijstaan van Belgische autobus- en autocarondernemingen, en hun chauffeurs, in het volbrengen van de plichten aan permanente vorming van beroepschauffeurs in navolging van de Europese regelgeving. Alle ondernemingen in de sector worden geïnformeerd en geadviseerd over de verschillende aspecten van de nascholing waaronder het opleidingsaanbod, de organisatie, de procedures en de subsidiemogelijkheden.

Om aan deze opdracht van competentieversterking en leven lang leren te voldoen, biedt FCBO een breed gamma aan theoretische en praktische opleidingen aan die veilig, ecologisch en professioneel rijgedrag stimuleren en de contactvaardigheid met de passagiers versterken. Er wordt bovendien gebruik gemaakt van 2 hoogwaardige rijsimulatoren om in specifieke en gecontroleerde rijomstandigheden te kunnen trainen. Een op maat gemaakt opvolgingssysteem waarmee het brandstofverbruik en het rijgedrag tijdens de praktijkopleiding geëvalueerd en bijgestuurd kan worden, verstrekt het duurzaam karakter van het beroep.

FCBO garandeert een continue begeleiding via de sectorconsulenten die ondersteuning bieden bij de opmaak van gepersonaliseerde opleidingsplannen en het inzetten van de subsidiekanalen en advies verlenen over competentiebeleid. Met het team van sectorconsulenten kan u contact opnemen via info@fcbo.be.

Fr | Nl