News

Permanente vorming : individuele inschrijvingen 2019

 

Permanente vorming : individuele inschrijvingen 2019

 

FCBO heeft een nieuw aanbod opleidingen voor u klaar in het kader van de vakbekwaamheid code 95.  In deze opleidingen kan u 1 of meerdere chauffeurs van uw bedrijf inschrijven.  Hieronder vindt u een overzicht van modules die we aanbieden.  Deze opleidingen gaan enkel door wanneer er voldoende personen ingeschreven zijn. 

 

Heeft u interesse in één van onderstaande opleidingen dan kan u contact opnemen met  sectorconsulent Hans Robberechts (hans.robberechts@fcbo.be) met vermelding van de opleidingsdatum, de module, de plaats én het aantal personen dat u wenst in te schrijven.

 

Aansluitend op de halve dag theorie van 01/03 (voormiddag), dient u nog een halve dag praktijk te volgen.  Deze halve dag (3,5u) kàn doorgaan met vertrekplaats van op uw bedrijf.  Hiervoor voorziet u ook zelf een voertuig.  Mogelijke data hiervoor te bepalen in overleg met de Sectorconsulent. 

 

Datum

Module

Thema

Lokatie

Prijs

25/02/2019

MPM 005 Defensief rijden theorie

-

Brussel

100 €

26/02/2019

MPM 027 Gedrag van de chauffeur ten aanzien van passagiers in nood

3

Brussel

150 €

27/02/2019

MPM 058 Veilig aan boord

2

Brussel

100 €

28/02/2019

MPM 037 Wegcode en ongevalsaangifte

3

Brussel

100 €

01/03/2019

MPM 046 Ecodrive (openbare weg) praktijk per 1 (deel THEORIE)

1

Brussel

300 €


Campagne "De Juiste Stoel"

04 08 2011

Vlaams Minister van Werk Philippe Muyters lanceerde recentelijk samen met Caroline Copers en Jo Libeer van de SERV de campagne ‘De Juiste Stoel’. De campagne zet werknemers en werkgevers aan om actief na te denken over hun professionele leven na 50 jaar. Want alleen als je op de juiste stoel zit, zal je gemotiveerd blijven om langer aan het werk te blijven.
De website www.dejuistestoel.be staat centraal in deze campagne. Via deze website krijg je argumenten om langer aan de slag te blijven of 50-plussers langer in te zetten. De website bevat ook een heleboel praktische tips en adviezen, instrumenten en links voor zowel werknemers als werkgevers. Ga meteen een kijkje nemen!


Technische vooruitgang tacho

22 07 2011

Vanaf 1 oktober 2011 treedt de EU-Verordening 1266/2009 in voege. Deze Verordening omvat de technische aanpassingen aan het controleapparaat in het wegvervoer. De volledige tekst is beschikbaar via volgende link:
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:339:0003:0023:NL:PDF
De nieuwe toestellen zullen de rijtijden nauwkeuriger registreren, ze zijn beschermd tegen magnetische manipulatie en de handmatige invoer van activiteiten wordt eenvoudiger en duidelijker. De constructeurs beschikken nu al over toestellen die aan deze nieuwe bepalingen voldoen en zij mogen al met onmiddellijke ingang gebruikt worden.


Individuele inschrijvingen: nieuwe data!

03 01 2011

Individuele inschrijvingen: nieuwe data

Na het succes van de vorige reeks opleidingen met individuele inschrijvingen, kondigen we u graag volgende nieuwe data aan:

11/03/2011: Gedrag van de chauffeur ten aanzien van passagiers in nood - Rumbeke
16/03/2011: Rationeel rijden via een basiskennis van mechanica - Temse
24/03/2011: Rijd-en rusttijden en het gebruik van de digitale tachograaf - Antwerpen
29/03/2011: Gedrag van de chauffeur ten aanzien van passagiers in nood - Antwerpen
30/03/2011: Communicatie: omgaan met (moeilijke) klanten - Haasrode

7/04/2011: Economisch en ecologisch rijden op de bussimulator - Temse
13/04/2011: Economisch en ecologisch rijden op de bussimulator - Temse
15/04/2011: Communicatie: omgaan met (moeilijke) klanten - Hasselt
20/04/2011: Gedrag van de chauffeur ten aanzien van passagiers in nood - Haasrode
27/04/2011: Gedrag bij een ongeval en vervoer van leerlingen - Rumbeke

2/05/2011: Communicatie: omgaan met (moeilijke) klanten - Antwerpen
11/05/2011: Defensief rijden theorie - Haasrode
20/05/2011: Communicatie: omgaan met (moeilijke) klanten - Temse

5/07/2011: Gedrag bij een ongeval en vervoer van leerlingen - Haasrode
7/07/2011: Gedrag bij een ongeval en vervoer van leerlingen - Temse
12/07/2011: Gedrag van de chauffeur ten aanzien van passagiers in nood - Hasselt
14/07/2011: Economisch en ecologisch rijden op de bussimulator - Temse

Indien u interesse heeft voor één van deze opleidingen kan u contact opnemen met elisabeth.salaets@fcbo.be of een e-mail sturen naar info@fcbo.be met vermelding van de opleidingsdatum, de module en de namen van de chauffeurs die u wenst in te schrijven. Opgelet: er dienen minimum 7 deelenemers te zijn om een theoretische opleiding te laten doorgaan, voor de opleidingen op de bussimulator dienen er minimum 6 deelnemers te zijn.


Nieuwe data individuele inschrijvingen

12 08 2010

Dat de chauffeurs 35 uren opleiding moeten volgen in een periode van 5 jaar is niets nieuws meer. Om alle bedrijven de gelegenheid te geven hun chauffeurs permanente vorming aan te bieden, organiseert FCBO op onderstaande data opleidingen waarvoor u uw chauffeurs individueel kan inschrijven.

10/11/2010: Rationeel rijden via een basiskennis van mechanica te Herentals
15/11/2010: Rij-en rusttijden en het gebruik van de tachograaf te Hasselt
16/11/2010: Rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf te Rumbeke
24/11/2010: Rij-en rusttijden en het gebruik van de taachograaf te Temse
1/12/2010: Defensief rijden theorie te Hasselt
8/12/2010: Defensief rijden theorie te Antwerpen
15/12/2010: Defensief rijden theorie te Rumbeke
28/12/2010: Gedrag bij een ongeval en vervoer van leerlingen te Antwerpen
5/1/2011: Gedrag bij een ongeval en vervoer van leerlingen te Hasselt
26/1/2011:Rationeel rijden via een basiskennis van mechanica te Haasrode

Indien u interesse heeft in één van deze opleidingen kan u contact opnemen met uw sectorconsulente (stefanie.dobbelaere@fcbo.be of elisabeth.salaets@fcbo.be) of een e-mail sturen naar info@fcbo.be met vermelding van de opleidingsdatum, de module en de namen van de chauffeurs die u wenst in te schrijven. Opgelet: er dienen minimum 7 deelenemers te zijn om een opleiding te laten doorgaan.
 


Chauffeurs, Rijbewijs D en Vakbekwaamheid

09 07 2010

Chauffeurs die de 35 uren verplichte nascholing hebben gevolgd kunnen onmiddellijk hun rijbewijs laten vernieuwen, maar doen dit beter niet. Met het vernieuwen van het rijbewijs start immers een nieuwe periode van 5 jaar tijdens dewelke opnieuw 35 uren verplichte nascholing moeten gevolgd worden. Wij raden bijgevolg aan na te gaan hoe lang hun rijbewijs (en vakbekwaamheid) geldig blijft, en kort voor die datum pas hun rijbewijs en vakbekwaamheid te laten vernieuwen. Vanaf die datum start dan pas een nieuwe periode van 5 jaar. Hierbij kan overwogen worden om die datum te laten samenvallen met de hernieuwing van de medische schifting. Let wel : enkel opleidingen die gevolgd werden in de 5 jaar voorafgaand aan de vernieuwing van het rijbewijs, komen in aanmerking. Voor chauffeurs die hun rijbewijs hadden vóór 10/09/2008 wordt dit geacht in orde te zijn voor wat betreft de vakbekwaamheid tot 09/09/2015. Vernieuwing van hun rijbewijs omwille van de vakbekwaamheid moet dus pas begin september 2015 maar ten laatste 5 jaar na de eerste opleiding. Wie zijn rijbewijs behaalde na 10/09/2008 moet het laten vernieuwen ten laatste 5 jaar na datum van het behalen van dit rijbewijs. Omdat de planning van FCBO snel wordt volgeboekt, raden wij aan om de verplichte nascholing voor uw chauffeurs zo snel als mogelijk te reserveren via info@fcbo.be.


Opleiding Defensief Rijden (theorie): vrije inschrijving!

08 07 2010

Op zaterdag 25 september ek. organiseert FCBO een opleiding ‘Defensief Rijden (theorie)’. De opleiding komt in aanmerking voor de verplichte bijscholing in het kader van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid.
De opleiding gaat door in het lokaal van autorijscholen Lust in Roeselare.
Bij vragen of interesse: info@fcbo.be


Nieuwe opleidingsmodule

02 07 2010

“Gedrag van de chauffeur ten aanzien van de passagiers in geval van nood”
Dit is de officiële benaming van de nieuwe opleidingsmodule van FCBO.   In dit vormingspakket wordt ruime aandacht besteed aan het herkennen van een aantal van de meest voorkomende aandoeningen die bij passagiers voorkomen, én wat in deze gevallen moet gedaan worden ; zeg maar de EHBO. 
De lesonderwerpen zijn : de verbandkist, contacteren van de hulpdiensten, wat doen bij verstikkingsverschijnselen, (brand)wonden en bloedingen,  hoe iemand reanimeren,  hoe een zieke of gewonde verplaatsen, etc…
De cursus geeft recht op 7 kredietpunten in het kader van de verplichte nascholing, komt in aanmerking voor tussenkomsten van de KMO-portefeuille en van het Sociaal Fonds  en kan besteld worden via info@fcbo.be.
 


FCBO wordt lid van EUROTRA

18 06 2010

Op 11/06/2010 heeft de Algemene Vergadering van EUROTRA FCBO als lid van de Europese koepelorganisatie voor vormingscentra in de transportsector aangenomen.
FCBO krijgt hiermee meteen ook een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van EUROTRA. De belangrijke motivatie van FCBO om dit lidmaatschap na te streven is de uitwisseling van opleidingsmodules en de ervaringsuitwisselingen in de groep van gebruikers van simulatoren.
 


Herinvoering 12 dagen

28 05 2010

Graag herinneren wij aan de herinvoering van de 12 dagen- regel in het kader van de enkele rit. Deze regel is vanaf 04/06/10 van toepassing.


Slim op weg

21 05 2010

De campagne ‘Slim op weg’ met de bedoeling onze belangrijkste problemen fors aan te pakken, bereikt haar kruissnelheid. Na het aanplakken van stickers op alle autobussen en autocars, wordt het luik ‘groot publiek’ gelanceerd met advertenties in de kranten en spots op de radio (Radio 1 en De Standaard).
De internetsite www.slimopweg.org kan online geraadpleegd worden.


Digitale tachograaf : terugbetaling chauffeurskaart

12 03 2010

Het Sociaal Fonds herinnert eraan dat vervangingskaarten welke aangekocht worden bij verlies of diefstal niet terugbetaald worden. De werkgever kan slechts één aanvraag tot terugbetaling per chauffeur per geldigheidsperiode van 5 jaar indienen. Voor meer informatie, www.sociaalfonds.be.


Rijbewijs “D” via vrije filière

12 03 2010

Het Intersectorieel Sociaal Protocolakkoord van 13/10/09 voorziet  een tussenkomst door het Sociaal Fonds in de kosten (max. € 700) voor het behalen van het rijbewijs D en het Attest Vakbekwaamheid via de vrije filière.
De voorbereiding van de modaliteiten van dit bijkomende voordeel zijn volop aan de gang.
Zodra de voorbereiding afgerond, zullen onze bedrijven via een rondschrijven op de hoogte gebracht worden van de opstart van deze maatregel.
 


Permanente vorming: leg zo snel mogelijk uw data vast !

05 03 2010

Heel wat bedrijven zijn actief bezig met het inplannen van bijscholingsdagen voor de vakbekwaamheid.
De algemene trend is dat deze bedrijven voornamelijk data aanvragen gedurende de vakantieperiodes. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld voor de krokusvakanties tot 2014 reeds meerdere opleidingen per dag werden ingepland en dat volgens het aantal beschikbare instructeurs vandaag nog maar enkele bijkomende opleidingen kunnen ingepland worden. Aangezien wij werken volgens het principe “first come, first serve”, raden wij de bedrijven aan ons zo snel mogelijk te contacteren, zodat in gemeenschappelijk overleg de gewenste data kunnen vastgelegd worden.  Tijdens dit overleg kunnen wij dan ook een optimalisatie van de subsidies en de terugbetaling vanuit het Sociaal Fonds toelichten.
Gelieve hiervoor uw Sectorconsulent te contacteren via  info@fcbo.be of  elisabeth.salaets@fcbo.be of  stefanie.dobbelaere@fcbo.be
 


1 2 3
Fr | Nl