News

Permanente vorming : CODE 95 : individuele inschrijvingen PAASVAKANTIE

 

FCBO heeft een nieuw aanbod opleidingen voor u klaar in het kader van de vakbekwaamheid code 95.  In deze opleidingen kan u 1 of meerdere chauffeurs van uw bedrijf inschrijven. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van modules die we in de Paasvakantie aanbieden.  Deze opleidingen gaan door in onze lokalen te Haren (Brussel) en gaan enkel door wanneer er voldoende personen ingeschreven zijn. 

 

Heeft u interesse in één (of meerdere) van onderstaande opleidingen, dan kan u contact opnemen met sectorconsulent Hans Robberechts (hans.robberechts@fcbo.be) met vermelding van de datum, de module, én het aantal personen dat u wenst in te schrijven.

 

Aansluitend op de halve dag theorie van 12/04/2018, dient u nog een halve dag praktijk te volgen.  De datum wordt bepaald in overleg met uw Sectorconsulent.  Deze halve dag (3,5u) kàn doorgaan met vertrekplaats van op uw bedrijf.  Hiervoor voorziet u ook zelf een voertuig.

 

 

 

Datum

Module

Thema

Prijs

03/04/2018

MPM 011 Rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf

2

100 €

05/04/2018

MPM 037 Wegcode en ongevalsaangifte

3

100 €

09/04/2018

MPM 023 Communicatie, omgaan met moeilijke klanten

3

150 €

11/04/2018

MPM 005 Defensief rijden theorie

/

100 €

12/04/2018

MPM 046 Ecodrive (openbare weg) praktijk per 1

1

300 €

 

 

 

 

 


Opleiding Defensief Rijden (theorie): vrije inschrijving!

08 07 2010

Op zaterdag 25 september ek. organiseert FCBO een opleiding ‘Defensief Rijden (theorie)’. De opleiding komt in aanmerking voor de verplichte bijscholing in het kader van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid.
De opleiding gaat door in het lokaal van autorijscholen Lust in Roeselare.
Bij vragen of interesse: info@fcbo.be


Nieuwe opleidingsmodule

02 07 2010

“Gedrag van de chauffeur ten aanzien van de passagiers in geval van nood”
Dit is de officiële benaming van de nieuwe opleidingsmodule van FCBO.   In dit vormingspakket wordt ruime aandacht besteed aan het herkennen van een aantal van de meest voorkomende aandoeningen die bij passagiers voorkomen, én wat in deze gevallen moet gedaan worden ; zeg maar de EHBO. 
De lesonderwerpen zijn : de verbandkist, contacteren van de hulpdiensten, wat doen bij verstikkingsverschijnselen, (brand)wonden en bloedingen,  hoe iemand reanimeren,  hoe een zieke of gewonde verplaatsen, etc…
De cursus geeft recht op 7 kredietpunten in het kader van de verplichte nascholing, komt in aanmerking voor tussenkomsten van de KMO-portefeuille en van het Sociaal Fonds  en kan besteld worden via info@fcbo.be.
 


FCBO wordt lid van EUROTRA

18 06 2010

Op 11/06/2010 heeft de Algemene Vergadering van EUROTRA FCBO als lid van de Europese koepelorganisatie voor vormingscentra in de transportsector aangenomen.
FCBO krijgt hiermee meteen ook een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van EUROTRA. De belangrijke motivatie van FCBO om dit lidmaatschap na te streven is de uitwisseling van opleidingsmodules en de ervaringsuitwisselingen in de groep van gebruikers van simulatoren.
 


Herinvoering 12 dagen

28 05 2010

Graag herinneren wij aan de herinvoering van de 12 dagen- regel in het kader van de enkele rit. Deze regel is vanaf 04/06/10 van toepassing.


Slim op weg

21 05 2010

De campagne ‘Slim op weg’ met de bedoeling onze belangrijkste problemen fors aan te pakken, bereikt haar kruissnelheid. Na het aanplakken van stickers op alle autobussen en autocars, wordt het luik ‘groot publiek’ gelanceerd met advertenties in de kranten en spots op de radio (Radio 1 en De Standaard).
De internetsite www.slimopweg.org kan online geraadpleegd worden.


Digitale tachograaf : terugbetaling chauffeurskaart

12 03 2010

Het Sociaal Fonds herinnert eraan dat vervangingskaarten welke aangekocht worden bij verlies of diefstal niet terugbetaald worden. De werkgever kan slechts één aanvraag tot terugbetaling per chauffeur per geldigheidsperiode van 5 jaar indienen. Voor meer informatie, www.sociaalfonds.be.


Rijbewijs “D” via vrije filière

12 03 2010

Het Intersectorieel Sociaal Protocolakkoord van 13/10/09 voorziet  een tussenkomst door het Sociaal Fonds in de kosten (max. € 700) voor het behalen van het rijbewijs D en het Attest Vakbekwaamheid via de vrije filière.
De voorbereiding van de modaliteiten van dit bijkomende voordeel zijn volop aan de gang.
Zodra de voorbereiding afgerond, zullen onze bedrijven via een rondschrijven op de hoogte gebracht worden van de opstart van deze maatregel.
 


Permanente vorming: leg zo snel mogelijk uw data vast !

05 03 2010

Heel wat bedrijven zijn actief bezig met het inplannen van bijscholingsdagen voor de vakbekwaamheid.
De algemene trend is dat deze bedrijven voornamelijk data aanvragen gedurende de vakantieperiodes. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld voor de krokusvakanties tot 2014 reeds meerdere opleidingen per dag werden ingepland en dat volgens het aantal beschikbare instructeurs vandaag nog maar enkele bijkomende opleidingen kunnen ingepland worden. Aangezien wij werken volgens het principe “first come, first serve”, raden wij de bedrijven aan ons zo snel mogelijk te contacteren, zodat in gemeenschappelijk overleg de gewenste data kunnen vastgelegd worden.  Tijdens dit overleg kunnen wij dan ook een optimalisatie van de subsidies en de terugbetaling vanuit het Sociaal Fonds toelichten.
Gelieve hiervoor uw Sectorconsulent te contacteren via  info@fcbo.be of  elisabeth.salaets@fcbo.be of  stefanie.dobbelaere@fcbo.be
 


1 2 3
Fr | Nl